Obwody wyborcze
Mapa prezentuje warstwę obwodów wyborczych, okręgów wyborczych oraz komisji wyborczych. Pozwala mieszkańcom zlokalizować obwód wyborczy do którego należą i lokal wyborczy w którym mogą oddać swój głos
Rowerowa Łódź
Rowerowa Łódź to mapa, na której znajdują się szczegółowe informacje o infrastrukturze dla rowerów, w szczególności o przebiegu i rodzaju dróg rowerowych. Przygotowana została z inspiracji Fundacji Normalne Miasto – Fenomen. Informacje w terenie zbierali wolontariusze. Za zawartość merytoryczną oraz aktualizację danych odpowiada Fundacja.
Uwagi i propozycje należy zgłaszać pod adresem kontakt@fundacjafenomen.pl
Rowerowa Łódź
Fundacja Normalne Miasto – Fenomen
System Informacji Turystycznej
System Informacji Turystycznej umożliwia przeglądanie mapy, wyszukiwanie w niej informacji dotyczących lokalizacji punktów użyteczności publicznej (POI), np. restauracji, hoteli, zabytków. Szczególnym rodzajem punktów POI są informacje dotyczyące wydarzeń w mieście np. koncertów, targów, imprez kulturalnych.
Aplikacja umożliwia wyznaczanie tras dojazdu do/z punktu wyznaczonego przez użytkownika. Wyznaczona trasa może uwzględniać rozkład jazdy środków transportu miejskiego. Serwis umożliwia również rejestrację użytkownika dzięki której możliwe jest utworzenie własnych galerii tematycznych lub skrótów, które pomogą w szybkim zlokalizowaniu wybranych miejsc.
Łódzki rynek mieszkaniowy – poglądowa mapa cen mieszkań Ortofotomapy Łodzi Mapa akustyczna Łodzi Mapa zdarzeń i rewirów dzielnicowych Straży Miejskiej w Łodzi Mapa sieci technicznego uzbrojenia terenu (sieci główne) Mapa hydrograficzna i sozologiczna Łodzi Studium i plany zagospodarowania przestrzennego Zdjęcia lotnicze 1942 Mapy historyczne (wersja bezwtyczkowa) Rewitalizacja Łodzi Mapa historyczna Litzmannstadt Getto Mapa "Czyste Miasto" Mapy historyczne